Proiecte internaționale

În cadrul acreditării Erasmus+ în domeniul Educației Școlare detinute de către Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, proiect nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000148554, organizăm selecția pentru 2 cadre didactice în vederea participării la cursul „OUTDOOR EDUCATION activities for health and environmental awareness”, furnizor de formare New Teaching Resources, care se va desfășura la Reykjavik, Islanda, 26 mai – 1 iunie 2024.

Mai multe detalii in fisierele atasate.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „PETRACHE TRIȘCU”, CRAIOVA” / cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0783, proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Proiectul se desfășoară în perioada IANUARIE 2024 – IANUARIE 2025, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 295133.88 lei, fonduri nerambursabile din partea  Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar

Activitățile derulate în cadrul proiectului:

 • Achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unui laborator inteligent digital, (smartlab) conform OME nr. 3497/2022
 • Achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive
 • Conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ
 • Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat prin 2 sesiuni de instruire

În urma obținerii acreditării în domeniul Educației Școlare de către Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, în cadrul proiectului cu nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000148554 organizăm selecția pentru:

–        10 elevi din clasele a IX-a – a XII-a pentru participarea la o mobilitate de grup, în perioada 03 – 10 martie 2024, la Istituto di Istruzione Superiore Chini-Michelangelo, Lido di Camaiore, Italia

–        8 elevi din clasele a IX-a – a XII-a pentru participarea la o mobilitate de grup, în perioada 11 – 18 mai 2024, la Accademia Risorgimento, San Benedetto del Tronto Italia

–        2 cadre didactice pentru participarea la o activitate de Jobshadowing, în perioada 03 – 10 martie 2024, la Istituto di Istruzione Superiore Chini-Michelangelo, Lido di Camaiore, Italia

–        1 cadru didactic pentru participarea la o activitate de Jobshadowing, în perioada 11 – 18 mai 2024, la Accademia Risorgimento, San Benedetto del Tronto Italia

ANUNȚ

În urma obținerii acreditării în domeniul Educației Școlare de către Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, în cadrul proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061866 organizăm selecția pentru:

– 6 cadre didactice în vederea participării la cursul ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroomfurnizor de formare Europass Teacher Academy, Roma, Italia, 12-17 iunie 2023

– 4 cadre didactice în vederea participării la cursul The Secret of Finnish Education: Phenomenon-Based Learning, furnizor de formare Europass Teacher Academy, Helsinki, Finlanda, 24-29 iulie 2023

ANUNȚ

În urma obținerii acreditării în domeniul Educației Școlare de către Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, în cadrul proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061866 organizăm selecția pentru:

–   3 cadre didactice pentru participarea la o activitate de Jobshadowing, în perioada 22-26 mai 2023, la Istituto Istruzione Superiore „Mario Ciliberto” Crotone, Calabria, Italia

– 10 elevi cu vârsta peste 14 ani pentru participarea la o mobilitate de grup, în perioada 22-26 mai 2023, la Istituto Istruzione Superiore „Mario Ciliberto” Crotone, Calabria, Italia

–  3 cadre didactice pentru participarea la o activitate de Jobshadowing, în perioada 02 – 09 iunie 2023, la Istituto Omnicomprensivo di Atessa, Abruzzo – Italia

– 10 elevi cu vârsta peste 14 ani pentru participarea la o mobilitate de grup, în perioada 02 – 09 iunie 2023, la Istituto Omnicomprensivo di Atessa, Abruzzo – ItaliaDetalii in documentele atasate.

ANUNȚ
IN VEDEREA ORGANIZĂRII PROCESULUI DE SELECȚIE
ÎN CADRUL PROIECTULUI CU nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061866 ACREDITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE


În urma obținerii acreditării în domeniul Educației Școlare de către Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, în cadrul proiectului cu nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000061866 organizăm selecția pentru:
–     1 cadru didactic pentru participarea la o activitate de Jobshadowing, în perioada 17-21
octombrie 2022, la Institut Caldipolis, Tarragona, SPANIA
Selecția se va desfășura conform prevederilor Ghidului Erasmus+ și Formularului de aplicație. Limba de comunicare a proiectului va fi limba engleză.
SELECȚIA PARTICIPANȚILOR LA ACTIVITATEA DE JOBSHADOWING
Portofoliul candidatului

 1. Cerere de înscriere (Anexa 1)
 2. Acordul privind utilizarea datelor personale (Anexa 2)
 3. CV în format Europass însoțit de documente justificative conform criteriilor de selecție. CV-ul trebuie semnat de către candidat
 4. Scrisoare de intenție
 5. Copie carte de identitate
 6. Angajament de disponibilitate privind participarea la proiect (Anexa 3)

Criterii de selecție

 1. Scrisoarea de intenție – 40 p – Se vor puncta: motivația de a participa la proiect, justificarea nevoii de formare, competențe în tematica activității de formare, disponibilitate pentru activitățile de diseminare și follow-up, obținerea rezultatelor, participare la dezvoltarea instituției
 2. CV Europass – max. 30p
 3. Director / Director adjunct / responsabil comisie / membru în comisia pentru curriculum – 10p
 4. Experienta in proiecte europene – max. 20p (4p / proiect)
 5. Competențe digitale justificate printr-un document – 10p
 6. Interviu – pentru evaluarea competențele de comunicare în limba engleză (Tematica în Anexa 4)  max. 30p

Inscrierea se va face în data de 7 octombrie 2022, între orele 10.00-11.00. Interviul va avea loc între orele 11.30 – 12.30. Afișarea rezultatelor se va face în ziua de 7 octombrie 2022, înainte de ora 14.00. Eventualele contestații se pot depune pe 07 octombrie între orele 14.00 – 15.00. Afișarea rezultatelor finale se va realiza pe 07 octombrie după ora 15.30.
Persoane de contact:

Prof. Alina-Marilena DICĂ – coordonator al proiectului, persoană de contact și responsabil cu pregătirea generală și pedagogică, tel. 0724043959, email: alinadica@,yahoo.com

Prof. Hermina APOSTOLACHE, responsabil cu diseminarea proiectului și pregătirea participantilor, tel. 0740220319, email: herma and@,yahoo.com

Descărcați documentele

ANUNȚ

În urma obținerii acreditării în domeniul Educației Școlare de către Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, în cadrul proiectului cu nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000011972 organizăm selecția pentru:
– 1 cadru didactic pentru participarea la o activitate de Jobshadowing, în perioada 17-21 octombrie 2022, la Institut Cal·lípolis, Tarragona, SPANIA
– 13 elevi cu vârsta peste 14 ani pentru participarea la o mobilitate de grup, în perioada 17-21 octombrie 2022, la Institut Cal·lípolis, Tarragona, SPANIA
 Selecția se va desfășura conform prevederilor Ghidului Erasmus+ și Formularului de aplicație. Limba de comunicare a proiectului va fi limba engleză.

Descărcați documentele

ANUNȚ

IN VEDEREA ORGANIZARII PROCESULUI DE SELECTIE

ÎN CADRUL PROIECTULUI CU nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000011972

ACREDITARE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘCOLARE

 În urma obținerii acreditării în domeniul Educației Școlare de către Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, în cadrul proiectului cu nr. 2021-1-RO01-KA121-SCH-000011972 organizăm selecția pentru:

–        4 cadre didactice în vederea participării la cursul Go IWB! – Interactive Teaching and Learning on the Interactive White Board, Maltafurnizor de formare Alpha School of English, https://alphaschoolmalta.com/824.html

–       2 cadre didactice pentru participarea la o activitate de Jobshadowing, în perioada 30 mai – 3 iunie 2022,laIES CARLES SALVADOR Aldaia, SPANIA

–   10 elevi cu vârsta peste 14 ani pentru participarea la o mobilitate de grup,în perioada 30 mai – 3 iunie 2022, la IES CARLES SALVADOR Aldaia, SPANIA

 Mai multe detalii in anuntul atasat.

ANUNȚ

Certificat acreditare E+

Anexa 1 Cerere de inscriere la selectie PROFESORI

Anexa 2 Acord prelucrare date personale, imagine

Anexa 3 Angajament disponibilitate

Anexa 4 Tematica Limba engleza

Anexa 5 Cerere de inscriere la selectie ELEVI

Anexa 6 Caracterizare diriginte

Anexa 7 Declaratie elev

Anexa 8 Acord parental

Sports as a metaphor for life

In perioada 1 septembrie 2020 – 31 august 2022, liceul nostru participa, in calitate de partener, la proiectul de schimb interscolar Erasmus+ cu titlul “Sports as a metaphor for life” si numar de identificare 2020-1-IT02-KA229-079495_5.
Proiectul, finantat de Comisia Europeana prin programul Erasmus+, implica, in principal, 5 scoli din 5 tari europene:

 1. Istituto Tecnico Statale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Afragola, Italia – coordonator
 2. Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu, Craiova, România – partener
 3. S. Aygoulea-Linardatou Anonimi Ekpaideftiki Etairia, Atena, Grecia – partener
 4. IES Al Andalus, Almeria, Spania – partener
 5. Agrupamento de Escolas de Pedome, Pedome, Portugalia – partener

Obiectivul principal al proiectului este de a motiva tinerii să adopte un stil de viață sănătos, încurajându-i să experimenteze beneficiile practicării sportului nu numai ca o modalitate alternativă și atractivă de a-și petrece timpul liber, ci și ca o filozofie de viață.
Proiectul le va da ocazia elevilor să înțeleagă că participarea la activități sportive duce la niveluri îmbunătățite de sănătate fizică, mentală și de calitate a vieții, precum și de încredere în sine și stima de sine. Participantii la proiect își vor dezvolta si competențele lingvistice și digitale, limba engleză și  instrumentele IT fiind utilizate pe scara larga în comunicare și in activitățile proiectului, precum si in realizarea produselor finale.

ANUNT SELECTIE – descarcă

Anexa 1 Cerere de inscriere la selectie – descarcă

Anexa 2 Caracterizare diriginte – descarcă

Anexa 3 Declaratie elev – descarcă

Anexa 4 Acord parental – descarcă

Proiectul Erasmus+ de mobilități în domeniul educației școlare cu titulul “START – Step Towards A Rewarding future Time”

În perioada 31 decembrie 2020 – 30 decembrie 2022 se desfășoară la liceul nostru proiectul Erasmus+ de mobilități în domeniul educației școlare cu titulul “START – Step Towards A Rewarding future Time” și numărul de referință 2020-1-RO01-KA101-079406.
 “START – Step Towards A Rewarding future Time” este o solutie a cadrelor didactice care doresc ca, prin formare continua, sa sprijine rezolvarea problemelor din scoala noastra, este un raspuns la nevoile noilor generatii, dar este si un inceput pe un drum al schimbarii care ne va oferi satisfactii profesionale, un nou inceput in derularea proiectelor si formarilor europene.
TINTA strategica urmarita de proiectul nostru – Scaderea ratei absenteismului si prevenirea abandonului scolar si a esecului in educatie la LPS “Petrache Triscu”
OBIECTIVUL GENERAL: Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice din scoala noastra prin cursuri europene care sa conduca la atingerea tintei
OBIECTIVE SPECIFICE
O1. Imbunatatirea competentelor digitale pentru 4 cadre didactice in vederea facilitarii accesului la informatie al elevilor
O2. Imbunatatirea competentelor de management al clasei si al scolii pentru 4 cadre didactice in vederea imbunatirii mediului de lucru
O3. Dezvoltarea abilitatilor de gamificare pentru 4 cadre didactice in vederea cresterii nivelului de implicare a elevilor in procesul de invatare
O4. Dezvoltarea competentelor specifice STEM pentru 4 cadre didactice in vederea dezvoltarii abilitatilor elevilor pentru viata reala
O5. Cresterea dimensiunii europene a unitatii scolare prin participarea la actiuni si retele educationale europene
Pentru atingerea obiectivelor au fost propuse 16 mobilitati si 4 cursuri de formare in spatiul european:
-Cursul “WEBSITE THAT TELLS A STORY: A PROJECT WEBSITE SETUP” urmareste imbunatatirea competentelor digitale, in special capacitatea de a infiinta un site web gratuit, de a crea formulare online, de a crea, publica si impartasi continut, dezvoltarea abilitatilor de comunicare si colaborare.
-La cursul “LESSONS FROM FINLAND WITH EDUCATIONAL VISITS TO SCHOOLS” se vor dezvolta competente de management al clasei si al organizatiei pentru 4 cadre didactice in vederea imbunatatirii planului strategic al scolii, a mediului de lucru, a facilitarii procesului educativ si a incluziunii grupurilor vulnerabile.
-Cursul “GAMIFICATION-ACTIVE METHODOLOGIES” isi propune sa dezvolta abilitati de gamificare in vederea cresterii motivatiei si interesului elevilor fata de curricula prin crearea unui mediu dinamic, ludic si destins propice acumularii de noi cunostinte, promovarii egalitatii, respectului si tolerantei.
-Cu utilizarea combinata a diferitelor discipline, cursul “STEM : A STEP FOR THE 21ST CENTURY EDUCATION” va dezvolta profesorului abiltatile de a pregati proiectul, a executa proiectul, a rezolva problemele intampinate in proces si a produce rezultatul.
Participantii la mobilitati vor fi selectati dintre cadrele didactice titulare ale scolii, inclusiv profesorul consilier scolar, cu implicare in activitatile scolii, spirit de initiativa, competente de comunicare in limba engleza nivel minim A2, competente digitale, care dovedesc disponibilitate pentru activitatile proiectului si dorinta de implicare in dezvoltarea institutiei pe termen mediu si lung si care manifesta nevoie de formare in tematica activitatilor propuse.
Rezultatele tangibile ale acestor cursuri sunt: crearea unui Blog Educational cu Resurse Deschise (BERD), 1 ghid cu exemple de bune practici in utilizarea tehnicilor de gamificare “Gamificarea in educatie”, 1 proiect Etwinning “Gamification”, o curricula interdisciplinara STEM – “STEM la indemana”, 1 prezentare “Lectii invatate in Finlanda”, 1 Certificat de participare simpozion international, 4 articole de presa si 2 pliante cu actiuni la nivel judetean (cerc pedagogic, sesiuni de comunicari).
Printre rezultatele intangibile putem mentiona: competente imbunatatite ale cadrelor didactice pentru stimularea invatarii, motivarea tuturor elevilor si pregatirea lor pentru viata; capacitate sporita a scolii de a opera la nivel european; dezvoltarea unui mediu de lucru mai dinamic, mai profesional, mai angajat.

Existenta rezultatelor proiectului in format letric la biblioteca scolii sau online pe blogul BERD, pe platforma E+PRP, atat in limba romana cat si in limba engleza (ghidul), realizarea de proiecte eEtwinning, formarea profesorilor titulari, cu continuitate in activitatea scolii, atat prin cursurile la nivel european, cat si prin atelierele derulate in scoala confera sustenabilitate acestui proiect de mobilitate ce va continua sa produca efecte si dupa perioada de implementare, atat la nivel individual, cat si institutional, atat pe plan local/national, cat si international.

GAMIFICATION AND ACTIVE METHODOLOGIES IN EDUCATION

LESSONS FROM FINLAND

STEM A STEP FOR THE 21TH CENTURY EDUCATION

WEBSITE THAT TELLS A STORY

ANUNT

Anexa 1 Cerere de inscriere la selectie

Anexa 2 Acord prelucrare date personale, imagine

Anexa 3 Angajament disponibilitate

Anexa 4 Tematica Limba engleza