Baza materială

Activitatea de instruire-educare se desfăşoară într-un patrimoniu şcolar format din 6 clădiri:

 • 3 clădiri la distante mici – clădirile A, B şi C
 • clădirea D la o altă adresă.
 • 1 sală de lupte
 • 1 sală de gimnastică sportivă
 • 2 sali de judo
 • 1 sală de karate
 • 1 sală de sport dedicată antrenamentelor secţiei de scrimă
 • 1 sală de judo în str. Aristiza Romane

În incinta clădirii A există un cabinet medical, o bibliotecă, o sală de forţă şi în incinta clădirii C se află spaţiu arhivelor.
Cele 6 clădiri au acte legale şi fac parte din patrimoniul şcolii.
Mai există spaţii de depozitare şi alte spaţii ce sunt folosite în mod raţional şi eficient (magazie echipament, arhivă).
Majoritatea spaţiilor corespund din punct de vedere sanitar, lucru ce a condus la obţinerea autorizaţiilor de funcţionare.
Unitatea şcolară este alimentată cu apă potabilă de la reţeaua oraşului, curent electric şi gaze naturale, asigurându-se condiţii optime pentru învăţătură şi recreare.
Corpurile de clădire şi sala de sport sunt prevăzute cu centrale termice care asigură încălzirea acestor spaţii, sala de judo fiind încălzită prin agent termic. De asemenea, în sala de sport exista generatoare de aer care asigură ventilaţia şi încălzirea acesteia.

SPAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT
Spaţiile în care se desfăşoară activităţile instructiv educative, în număr de 17:

 • 6 săli de clasă
 • 11 cabinete şi laboratoare:
 • o sală de clasă special amenajată pentru clasa pregătitoare
 • 6 cabinete ( română, engleză, franceză, istorie, religie, muzică şi desen)
 • 3 săli specializate (biologie, fizică, chimie)
 • 2 cabinet de informatică cu dotare corespunzătoare şi anume: mobilier special confecţionat şi 2 rețele cu 30 și 31 laptopuri legate în reţea, 3 imprimante şi acces la INTERNET prin linie închiriată de societatea RDS
 • 1 cabinet de consiliere psiho-pedagogică
 • bibliotecă dotată corespunzător
 • 1 cabinet medical, cu sală de aşteptare şi sală de tratament

BIBLIOTECA
     Liceul nostru dispune de un spaţiu funcţional pentru bibliotecă, situat la parterul clădirii din corpul A. Biblioteca este amenajată conform cerinţelor, cu rafturi pentru cărţi, birou, calculator.
Deşi spaţiul pe care îl deţine nu este foarte mare, a fost amenajat un colţ pentru lectură, dând posibilitatea elevilor şi cadrelor să consulte în bibliotecă volumele dorite.
Biblioteca numără 12400 de volume, fondul de carte fiind mărit prin donaţii.Volumele sunt structurate tematic.
     Pentru achiziţionarea de carte, în vederea actualiză şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii, au fost consultate cadrele didactice, au fost puse la dispoziţie ofertele de carte primite de la edituri şi s-a întocmit un  necesar de carte.
     Prin activitatea desfăşurată la bibliotecă, au fost atinse obiectivele propuse în acest an şcolar, urmărind creşterea randamentului şcolar, dezvoltarea gustului pentru lectură, îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului elevilor, atragerea unui număr mare de cititori, formarea deprinderilor de lucru cu cartea, îmbunătăţirea fondului  de carte al bibliotecii. Au avut loc o serie de activităţi şcolare şi interşcolare completate cu prezentări realizate în Power Point, au fost organizate prezentări de carte. 
     A existat o strânsă legătură elev – profesor – bibliotecar asigurând informarea elevilor şi cadrelor didactice cu noutăţile  apărute  în bibliotecă prin afişare şi prin expunerea la loc vizibil a listelor cu lecturilor apărute, a  noutăţile editoriale apărute în cadrul editurilor.
     A fost ţinută o evidenţă clară asupra publicaţiilor intrate/ieşite  în bibliotecă prin completarea la timp a Registrului de Mişcare a Fondului cât şi a Registrului Inventar. Existenţa unui calculator în sala de bibliotecă a permis intoducerea, de catre bibliotecarul şcolii, a fondului de carte, actualizându-se continuu baza de date a bibliotecii.
     Biblioteca liceului are posibilitatea de a pune, în orice moment, la dispoziţia personalului didactic, al elevilor câte un exemplar din fiecare manual alternativ.
     Au fost asigurate manualele şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 în proporţie de 100%.

BAZA SPORTIVĂ 
În incinta L.P.S. „Petrache Trişcu” există:

 • 1 sală de sport dedicată antrenamentelor secţiei de scrimă
 • 1 sală de gimnastică sportivă
 • 1 sală de lupte
 • 2 sali de judo
 • 1 sală de karate
 • 2 săli de forţă/recuperare.

Baza sportivă este constituită din:

 • teren sintetic de fotbal
 • 1 sală judo în cartierul Craioviţa Nouă