Proiecte naționale

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

– Schema de Granturi pentru Licee –

Beneficiar: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRIŞCU”, CRAIOVA
Titlul subproiectului: ,,NE PREGĂTIM PENTRU VIAŢĂ”
Acord de grant nr. 378 /SGL/R II/ 01.10.2018
Perioada derulării: 01.10.2018-30.09.2022

La LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRIŞCU”, CRAIOVA se derulează subproiectul ,,NE PREGĂTIM PENTRU VIAŢĂ” din schema de granturi pentru licee ROSE (Romania Secondary Education Project)  finanţat de Banca Mondială prin Unitatea de management al proiectelor cu finanţare externă. Grupul țintă al proiectului este constituit din elevii claselor a XI-a și a XII-a. La începutul anului școlar se desfăsoară selecția elevilor care vor face parte din grupul țintă și selecția cadrelor didactice care vor desfășura activitățile propuse, în baza procedurilor de selecție aprobate de C.A. al unității școlare.
În cadrul proiectului se desfășoară  următoarele activități:

 1. Activitaţi pedagogice și de sprijin
  • Activitaţi remediale
  • Consiliere şi orientare privind cariera
 2. Activități extrașcolare
 3. Activități de renovare și dotare

Coordonator de proiect,
Prof. Dumitru Maria

ANUNŢ

In perioada 27 septembrie – 14 octombrie 2021 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRIŞCU”, CRAIOVA organizează selecţia/constituirea corpului profesoral care va desfasura Activitaţi pedagogice si de sprijin in cadrul subproiectului: ,,NE PREGĂTIM PENTRU VIAŢĂ” finanţat de Banca Mondială prin Proiectul privind învăţământul Secundar (ROSE)-Schema de Granturi pentru Licee.
Selecţia şi constituirea corpului profesoral care va desfasura Activitaţi pedagogice si de sprijin in cadrul subproiectului: ,,NE PREGĂTIM PENTRU VIAŢĂ” se desfasoară conform procedurii PO_ROSE NR. 2 arobată in C.A. din 09.09. 2021.
In anul şcolar 2021-2022 grupul tinta al proiectului este constituit din 48 elevi ai claselor a XI-a şi a XII- a care vor desfasura urmatoarele activitati:

Activitaţi remediale:  clasele 12 A (1 grupă de 12 elevi) şi 12 B (1 grupă de 12 elevi)

Limba română

 • 12 A:  2 ore/săptămână x 28 săptămâni= 56 ore/an
 • 12 B:  2 ore/săptămână x 28 săptămâni= 56 ore/an

Limba engleză:

 • 12 A: 2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an
 • 12 B: 2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an

Istorie

 • 12 A:  2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an
 • 12 B: 2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an

Geografie:

 • 12 A:  2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an
 • 12 B: 2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an

Discipline socio-umane:

 • 12 A:  2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an
 • 12 B: 2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an

T.I.C.

 • 12 A:  2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an
 • 12 B: 2 ore/săptămână x 14 săptămâni=28 ore/an

Activitaţi remediale:  clasele 11 A (1 grupă de 12 elevi) şi 11 B(1 grupă de 12 elevi)

Limba română:

 • 11 A: 2 ore/săptămână x 28 săptămâni=56 ore/an
 • 11 B: 2 ore/săptămână x 28 săptămâni=56 ore/an

Consiliere şi orientare privind cariera:

 • clasa 12 A(1 grupă de 12 elevi sau 2 grupe de 6 elevi): 8 ore/ an
 • clasa 12 B(1 grupă de 12 elevi sau 2 grupe de 6 elevi): 8 ore/ an
 • clasa 11 A(1 grupă de 12 elevi sau 2 grupe de 6 elevi): 8 ore/ an
 • clasa 11 B(1 grupă de 12 elevi sau 2 grupe de 6 elevi): 8 ore/ an

Total 8 x 4 =32 ore/an

Cadrele didactice care doresc să efectueze aceste activităţi vor depune o cerere de inscriere la concursul de selectie şi o  scrisoare de intenţie la secretariatul şcolii în perioada 27 septembrie -5 octombrie 2021.