Admitere

REZULTATELE LA PROBELE DE APTITUDINI IN VEDEREA ADMITERII IN CLASA A IX-A – descarcă

/Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2024 – 2025 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 6.154/31.08.2023 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă în documentul de mai sus.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROBELE DE APTITUDINI

IN VEDEREA ADMITERII IN CLASA A IX-A

 • dosar plic
 • cerere tip de înscriere (disponibilă pe site și la secretariatul liceului) – descarcă
 • copie de pe cartea de identitate a elevului
 • copie de pe certificatul de naştere al elevului
 • anexa la fişa de înscriere pentru participare la probele de aptitudini (se obține de la şcoala de provenienţă)
 • adeverinţa de la medic cu menţiunea “SE ELIBEREAZĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA LICEU SPORTIV“, eliberată cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea înscrierii.

CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRIȘCU CRAIOVA

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025

FOARTE IMPORTANT!!!

GRAFICUL ACȚIUNILOR ÎN VEDEREA ADMITERII

ETAPA I:

 • 13-15 mai 2024: eliberarea, de către şcoala de provenienţă, a anexelor la fişele de înscriere pentru elevii care doresc sa participe la probe de aptitudini
 • 16-17 mai 2024: înscrierea pentru probele de aptitudini, între orele 9 și 16
 • 21-24 mai 2024: desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 27 mai 2024: afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • 20 iunie 2024: actualizarea listei candidaţilor admişi la probele de aptitudini (după încheierea situaţiei la învăţătură) prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați
 • 10 iulie 2024: AFIŞAREA LISTEI CANDIDAŢILOR ADMIŞI IN CLASELE PENTRU CARE S-AU SUSŢINUT PROBE DE APTITUDINI
 • 11 iulie 2024: candidaţii admişi în clasele a IX-a de liceu depun la secretariatul liceului fișa de înscriere în original, iar cei care vor să renunțe depun cererea de renunțare la locul obținut prin admitere
 • 11 iulie 2024: ridicarea anexei la fişele de înscriere de către candidaţii care au fost respinși la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
 • 25 iulie – 30 iulie 2024: depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a pentru elevii admişi în clasele sportive.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

-23 MAI 2024  ORA, 9:00- ATLETISM- STADIONUL DE ATLETISM NICOLAE MĂRĂȘESCU CRAIOVA-

– 23 MAI 2024 ORA, 11:00- SCRIMĂ- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRIȘCU CRAIOVA.

Admitere 2023-2024

REZULTATELE LA PROBELE DE APTITUDINI SPORTIVE 2023

LISTA candidaților declarați ADMIȘI la probele de aptitudini sportive 2023 – ATLETISM

LISTA candidaților declarați ADMIȘI la probele de aptitudini sportive 2023 – SCRIMĂ

LISTA candidaților declarați RESPINȘI ȘI ABSENȚI la probele de aptitudini sportive 2023

ADMITEREA ÎN CLASA a IX-a, FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFIL SPORTIV ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Structura claselor la Liceul cu Program Sportiv ”Petrache Trișcu”, Craiova:

 • 1 și 1/2 clase cu specializarea atletism – 36 locuri
 • 1/2 clasă cu specializarea scrimă – 12 locuri

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023 – 2024 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.243/31.08.2022 și a anexelor aferente.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA PROBELE DE APTITUDINI IN VEDEREA ADMITERII IN CLASA A IX-A

 • dosar plic
 • cerere tip de inscriere
 • copie de pe cartea de identitate
 • copie de pe certificatul de nastere
 • anexa la fisa de inscriere pentru participare la probele de aptitudini (de la scoala de provenienta)
 • adeverinta de la medic cu mentiunea „APT PENTRU SUSTINEREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE

CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRIȘCU CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024

FOARTE IMPORTANT!!!

GRAFICUL ACȚIUNILOR ÎN VEDEREA ADMITERII

 • 10-12 mai 2023: eliberarea, de către şcoala de provenienţă, a anexelor la fişele de înscriere pentru elevii care doresc sa participe la probe de aptitudini
 • 15-16 mai 2023: înscrierea pentru probele de aptitudini,între orele 9 și 15
 • 17 mai 2023: desfăşurarea probelor de aptitudini

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU

 • 17.05.2023, ora 8.00       – ATLETISM (STADIONUL DE ATLETISM NICOLAE MĂRĂȘESCU CRAIOVA)
 • 17.05.2023, ora 11.00     – SCRIMĂ(LICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRIȘCU CRAIOVA)